Data modyfikacji:15.12.2014

 

 

 

Tytuł pomocy: Alfabetyczny spis funkcji

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

FUNKCJE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

·         A

o     Algorytmy

·         C

·         B

o     Bilans otwarcia

o     Bilans zamknięcia

·         D

o     Dane o firmie

o     Data wejścia do systemu

o     Definicje symboli dokumentów

o     Diagnostyka danych

o     Dodatkowe operacje

o     Dokumenty oczekujące

o     Domyślny termin płatności

o     Drukarki systemowe

·         E

·         F

o    Faktury

·         G

·         H

·         I

o     Import/export

o     Informacja VAT-UE

o     INTRASTAT

·         J

·         K

o     Kartoteka klasyfikacji

o     Kartoteka konta

o     Klasyfikacja

o     Klasyfikacje VAT'u należnego

o     Klasyfikacje VAT'u naliczonego

o     Kopia dokumentu księgowego

o     Kopie

o     Korespondencja seryjna

o     Księgi rachunkowe

·         L

o     Lista  rejestrów VAT'u faktur własnych

o     Lista rejestrów VAT'u należnego

o     Lista rejestrów VAT'u naliczonego

·         M

o     Mały podatnik

o    Moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW

o    Moduł JPK

o     Moduł KADRY I PŁACE

o   Moduł KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

o     Moduł  RAPORTY KASOWE

o     Moduł REJESTR FAKTUR PRZYCHODZĄCYCH

o     Moduł ŚRODKI TRWAŁE

o   Moduł ŚRODKI NISKOCENNE

 

 

·         N

o     Naliczenie obrotów

o     Naprawa danych

·         O

o     Obejrzyj dziennik księgowań

o     Okresy księgowe

o     Odblokowanie listy faktur

o     Odsetki

o     Oświadczenia VAT

·         P

o     Plan kont

o     Potwierdzenie sald

o     Przecena walut

o     Przeglądarka

o     Przeniesienie środowiska

·         R

o     Raport 'Analiza należności'

o     Raport 'Analiza zobowiązań'

o     Raport 'Dane do deklaracji VAT-7'

o     Raport 'Dane do deklaracji VAT-UE'

o     Raport 'Kartoteka klasyfikacji'

o     Raport 'Kartoteka konta'

o     Raport 'Kartoteka rozrachunkowa'

o     Raport 'Klasyfikacja'

o     Raport 'Nieuregulowane należności i zobowiązania

o     Raport 'Obroty i salda dla klasyfikacji zbiorczych'

o     Raport 'Obroty i salda dla klasyfikacji'

o     Raport 'Obroty i salda kont analitycznych'

o     Raport 'Obroty i salda kont subsyntetycznych'

o     Raport 'Obroty i salda kont syntetycznych'

o     Raport 'Plan kont'

o     Raport 'Spodziewane wpływy i wydatki'

o     Raport 'VAT należny'

o     Raport 'VAT naliczony'

o     Raport z dziennika księgowań

o     Rejestr kodów dla drukarek HP

o     Rejestr kontrahentów

o     Rejestry VAT'u faktur własnych

o     Rejestry VAT'u należnego

o     Rejestry VAT'u naliczonego

·         S

o     Sprawozdania standardowe

o     Sporządzanie kopii danych

o     Statystyka wprowadzania dokumentów

o     Storno dokumentu - czarne

o     Storno dokumentu - czerwone

o     Szata graficzna raportu

·         T

o     Tryb pracy

·         U

o     Ustawienia dla symboli dokumentów

o     Ustawienia ogólne dla VAT

o     Ustawienie kręgu kosztowego

o     Użytkownicy systemu

·         W

o    Wczytywanie z ARKUSZA KALKULACYJNEGO – pliki csv

o    Wezwania do zapłaty 

o    Wolne miejsce na dysku

o    Wprowadzanie dokumentów księgowych

o     Wspólnoty

o     Wydruk ciągłości bilansowej

o     Wydruk testowy

o     Wygaszanie ekranu

o     Wykaz zdarzeń

·         Z

o     Zamknięcie okresu księgowego

o     Zmiana atrybutów konta

o     Zmiana daty obowiązku

o     Zmiana ekranu

o     Zmiana hasła

o     Zmiana osoby

·         Funkcje ogólnego zastosowania

o    Kreator raportów

o   Szablony wykazu kont