System dla wspólnot mieszkaniowych

Program PerseusWM jest systemem informatycznym, przystosowanym do wspomagania bieżącej pracy zarządców wspólnot mieszkaniowych.
PerseusWM wykorzystuje wszystkie informacje nie tylko związane z naliczeniem opłat (naliczeniem sprzedaży), ale również i dane dotyczące analizy kosztów w podziale na lokale. Bez żadnego problemu można zobaczyć, jaki jest stan rozliczeń każdego mieszkania, oraz sprawdzić stan rozrachunków, czyli należności od współwłaścicieli lub zobowiązania wobec dostawców. W programie koszty rozliczane są na poszczególne lokale. Podczas wprowadzania danych można wykorzystać automaty księgowe. Dzięki nim nie trzeba ręcznie rozliczać każdej faktury na lokale.

W programie można rejestrować odczyty z liczników instalowanych w budynku oraz w każdym mieszkaniu. Naliczenia obciążeń realizowane są za pomocą definiowalnych funkcji, dzięki którym użytkownik jest w stanie sam wprowadzać zmiany sposobu rozliczeń.

Funkcjonalność programu
Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części tylko rozwiązań koniecznych dla danej wspólnoty. Bez problemu i w każdej chwili program można rozbudować o kolejne moduły, a także zwiększać liczbę stanowisk pracy. Możliwa jest zmiana platformy systemowej. Rozbudowa programu nie ma wpływu na wprowadzone wcześniej dane, a zmiana platformy nie powoduje zmiany interfejsu z użytkownikiem.

Program PerseusWM posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych. Oprogramowanie jest stale rozwijane zarówno pod względem technologicznym jak i merytorycznym. Jest dostosowywane zarówno do zmieniających się przepisów jak i do potrzeb użytkowników. Dla wspólnot rozliczających się z podatku VAT pomocne będą rejestry VAT. Rejestry VAT-u należnego i naliczonego ewidencjonują faktury w rozbiciu na wszystkie składniki konieczne do sporządzenia deklaracji VAT dla sprawozdawczości skarbowej i GUS.

Program PerseusWM umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku, storno wskazanego dokumentu, a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiając bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.)

Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy.

Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do bufora. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Program już wtedy udostępnia różne rodzaje symulacji. Użytkownik nie tylko może obejrzeć obroty, wprowadzone tym dokumentem, na kontach, ale również przejrzeć obroty od początku roku, zaksięgowane na tych kontach, a także obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu.

Dodatkowo do programu dla wspólnot mieszkaniowych możemy zaproponować następujące moduły:

Moduły dodatkowe

Moduł przelewów bankowych.
Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków.
Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus. Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany.

Import elektronicznych wyciągów bankowych.
Istnieje możliwość przygotowania narzędzi do importu elektronicznych wyciągów bankowych z poszczególnych systemów bankowych.

Automatyczna dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych znacznie upraszcza pracę i pozwala na uniknięcie pomyłek.

Moduł fakturowania
Służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierania danych do dokumentu z bazy danych. Umożliwia prowadzenie kilku rejestrów faktur. Pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania.

Moduł ewidencji faktur przychodzących.
Jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością ( np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację.

W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i VAT z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów), a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument.

W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji)- tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego.

Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT.

Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.

Moduł raportów kasowych
Umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy, przy czym możliwy jest wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym

Minimalne wymagania dla wersji Windows:
Precesor: Pentium CORE-DUO
System: Windows 7, 8, 10
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: program ok 100 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.

Minimalne wymagania dla wersji Linux:
Precesor: Pentium CORE-DUO
Preferowana dystrybucja: Gentoo 32/64bit
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 100MB

ico>PerseusWM.ppt, Pobierz prezentację w PowerPoint