WAŻNE: wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością, szczególnie w związku z zachodzącymi zmianami.

Przypominamy, że świadczymy dodatkowe usługi:

– doradztwo w zakresie polityki rachunkowości

– pomoc przy dostosowaniu zakładowego planu kont do potrzeb jednostki i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów merytorycznych związanych z rachunkowością. Odpowiedzi udzielają Główni Księgowi oraz Biegli Rewidenci.

W roku 2022 w Perseus:

Nowa wersja programu PerseusFK w. 3.0 uwzględniająca zmiany obowiązujące od 1-01-2022.

Od 1 kwietnia 2022 jest dostępna nowa wersja JPK_FA(4).