„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”
Henry Ford

 

 

Początki firmy Perseus Sp. z o.o. sięgają 2001 roku. To wtedy zaczęliśmy tworzyć unikalne programy informatyczne do zarządzania firmami.

Jako pierwszy powstał program finansowo-księgowy – PerseusFK dedykowany firmom prowadzącym ewidencję zgodnie z zasadami księgi handlowej. Służy on między innymi do obsługi: kosztów, sprzedaży, rozrachunków, VAT, magazynów, środków trwałych.

Rok później, w odpowiedzi na potrzeby klientów, stworzyliśmy program dla zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Program PerseusWM zawiera elementy niezbędne do prawidłowej ewidencji kosztów i naliczeń oraz rozrachunków. W tym zakresie współpracujemy ze stowarzyszeniami Zarządców Nieruchomości.

Od roku 2020 rozpoczęliśmy współpracę z Admify Spółka z o.o. Spółka ta oferuje rozwiązania rozszerzające informatyzację działalności Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych poprzez budowanie platformy cyfrowej zawierającej głosowania on-line, kontakt mieszkańców z zarządem, przekazywanie informacji z zapisów księgowych (e-kartoteka). Ułatwia też dokonywanie płatności on-line.

Możliwości platformy Perseus & Admify przedstawiane są w zestawieniu publikowanym przez Administrator24:

http://www.administrator24.info/artykul/id4016,ranking-najlepszych-programow-wspierajacych-zarzadzanie-nieruchomosciami

Satysfakcja klientów jest dla nas priorytetem. Dbamy o optymalny poziom wiedzy naszych pracowników i na bieżąco dostosowujemy programy Perseus do zmieniających się przepisów. Zmiany weryfikowane są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi tego typu oprogramowań.

Regularnie organizujemy szkolenia dla klientów dotyczące obsługi programów Perseus oraz bieżących zagadnień branżowych.

W ramach naszych usług:
* instalujemy, wdrażamy i serwisujemy programy finansowo-księgowe dla firm i wspólnot mieszkaniowych
* integrujemy programy Perseus z programami zewnętrznymi np. hotelowymi, turystycznymi, magazynowymi.
* oferujemy możliwość indywidualnej rozbudowy oprogramowania
* dostarczamy sprzęt komputerowy – serwery, stacje robocze
* dostarczamy i instalujemy oprogramowanie biurowe.

 
Zaufało nam już ponad 600 firm.
Zapraszamy do współpracy!
Perseus Sp. z o.o.