System ewidencji obrotu towarowego

PerseusOM jest programem wspomagającym prowadzenie ewidencji sprzedaży i obrotu towarowego w firmach o różnorodnym profilu działalności (na przykład handlowym, usługowym, produkcyjnym).

Program PerseusOM oferuje bogatą funkcjonalność obsługi obrotu materiałowego – od zamówień, poprzez przychody i rozchody do inwentaryzacji. Umożliwia sprawny zapis ewidencji towarów, dostęp do informacji o nich oraz właściwe rozliczenie ilościowo-wartościowe, pełną obsługę sprzedaży – zarówno towarów jak i usług poprzez ewidencję ofert, zamówień, faktur proforma faktur zaliczkowych, faktur VAT.

Posiada wiele opcji i parametrów pozwalających dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. W pełni współpracuje z programem finansowo-księgowym PerseusFK.

Zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych poprzez odpowiednio zbudowany system uprawnień.

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu narzędzi SQL możliwe jest sięganie do bazy danych PerseusOM bezpośrednio z pakietu Excel i tworzenie własnych zestawień.

Elastyczność:

PerseusOM umożliwia:

* prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, sieciowej, z opcją wspólnego rejestru kontrahentów w połączeniu z programem finansowo-księgowym Perseus FK,

* tworzenie rejestru kontrahentów, towarów, grup towarowych wspólnych dla wielu magazynów lub oddzielnie dla każdego magazynu,

* automatyczny obrót towarów między magazynami, który odbywa się na podstawie dokumentów przesunięć międzymagazynowych.

Dla każdego magazynu ewidencja może być prowadzona w wybranym systemie cen:

* ceny rzeczywiste zakupu zgodnie z zasadą FIFO lub LIFO (dla tego typu magazynów istnieje możliwość tylko ilościowej ewidencji dokumentów typu przychód i rozchód, a następnie wycena wartościowa)

* ceny uśredniane

* ceny stałe

Wielooddziałowość:

PerseusOM umożliwia obsługę przedsiębiorstw wielooddziałowych. Dzięki funkcji elektronicznego przekazywania dokumentów zapewnia integrację danych z oddziałów z danymi w centrali firmy. Program wspomaga prace działu zaopatrzenia umożliwiając optymalizację zapasów magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu stanu magazynowego.

Zamówienia:

Perseus OM prowadzi kompleksową obsługę operacji zamawiania towaru, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez zebranie zamówień z oddziałów firmy, po wystawienie zapotrzebowania do dostawcy. Przygotowanie zamówienia możliwe jest bezpośrednio w programie lub przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku zastosowania Excel istnieje możliwość przeniesienia danych z i do PerseusOM.

Możliwa jest również rezerwacja towaru pod zamówienie oraz automatyczna realizacja sprzedaży po wprowadzeniu towaru do magazynu.

Ewidencja ilościowo – wartościowa:

Program zapewnia:

* pełną ewidencję ilościowo-wartościową towarów magazynowych: kartoteki złotowe i dewizowe, kontrolę stanów minimalnych, ostrzegawczych i maksymalnych,

* prowadzenie tabel towarów, usług, grup towarowych, miejsc położeń w magazynie.

Tabele dostępne są z wielu miejsc w programie. Istnieje możliwość ewidencji terminów ważności i numerów seryjnych;

*wystawianie i rejestrację standardowych dokumentów magazynowych typu przychód: (PZ, PW, ZW) i typu rozchód (WZ,RW, LI ) oraz dokumentów korygujących poprzednio wprowadzone zapisy;

* automatyczne rozliczanie inwentaryzacji bieżącej i na wskazany dzień, automatyczny bilans otwarcia na nowy rok obrotowy, przecena towarów, możliwość sporządzania wielowariantowych raportów i sprawozdań dotyczących danych magazynowych i analizy zakupów w zadanym okresie czasu.

Sprzedaż:

Moduł zapewnia:

* prowadzenie ewidencji i analizy sprzedaży w przedsiębiorstwie z automatycznym rozliczeniem kosztów własnych sprzedaży,

* wystawianie i drukowanie: faktur VAT, faktur VAT dla małych podatników, faktur korygujących, paragonów dla sprzedaży fiskalnej,

* ewidencję i rozliczanie zaliczek –faktury zaliczkowe częściowe i końcowe,

* anulacje dokumentów,

* wydanie towarów z wieloma dokumentami WZ, a następnie wystawienie jednej faktury sprzedaży,

* rozpisywanie form i terminów płatności na fakturze, rejestrację i drukowanie duplikatów,

* wprowadzanie wielu cenników sprzedaży, także w dewizach,

* możliwość prowadzenia wspólnej bazy klientów z systemem PerseusFK ,przeglądanie ich kartotek oraz określenie limitu kredytowego.

* ewidencję rejestru kontrahentów z możliwością przypisania klientowi: domyślnego rabatu, terminu płatności, kwoty limitu związanej z płatnościami, blokowania sprzedaży,

* fakturowanie usług

Sprawozdawczość:

Wydruki standardowe przygotowane w PerseusOM pozwalają na wszechstronną analizę danych w dowolnym okresie. Program umożliwia drukowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT i sporządzanie wielowariantowych raportów. PerseusOM umożliwia również przygotowanie informacji o sprzedaży, obrocie magazynowym, czy stanie zapasów z poziomu pakietu Excel.

Moduł unijny:

Wystawianie, ewidencja, wydruki Faktur Wewnętrznych VAT i Faktur korygujących dla:

* towarów przyjętych do magazynu na podstawie dokumentu przychodowego

* towarów w drodze, a po otrzymaniu towaru sporządzenie dokumentu PZ

* importowanych usług

Automatyczne tworzenie rejestrów Intrastat dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

* opis towaru uzupełniony o dane związane z obrotem wewnątrzunijnym.

Tworzenie i wydruk Deklaracji Intrastat dla przywozu i wywozu – także w formie elektronicznej

Faktury RR

Obsługa zakupów produktów rolnych od sprzedawców indywidualnych,

* tworzenie, przeglądanie, wydruki dokumentów : Faktura VAT RR, Korekta Faktury VAT RR

* możliwość przypisania dla artykułów stawki rolniczej VAT

Kasa:

Kasa umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP. KW i automatyczne tworzenie raportów kasowych.

Drukarki fiskalne:

Program współpracuje z dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi.

 

Minimalne wymagania dla wersji Windows:

Precesor: Pentium CORE-DUO
System: Windows 7, 8, 10
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: program ok 100 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.

Minimalne wymagania dla wersji Linux:

Precesor: Pentium CORE-DUO
Preferowana dystrybucja: Gentoo 32/64bit
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 100MB